Thẻ: Bê tông ứng lực trước

Bê tông dự ứng lực với nhiều ưu thế vượt trội về độ bền vật liệu

Bê tông dự ứng lực với nhiều ưu thế vượt trội về độ bền vật liệu

Sàn nhà có ảnh hưởng không nhỏ đến chiều cao tầng, khối lượng trát, ốp lát… Trong thi công xây ...